Rozkład jazdy Komunikacji miejskiej Lubań

Linia komunikacyjna nr 1godz.  odjazdugodz.  odjazdugodz.  odjazdu (kursuje tylko we wtorki i piątki)
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów5:15  
Księginki/Stawowa5:17 15:10
Księginki/Stawowa5:206:0515:15
Leśna/Bema5:226:0715:17
Kościuszki/Zamkowa5:236:0815:18
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów5:256:1015:25
Armii Krajowej/Mickiewicza5:286:1315:28
Zawidowska/Szpital5:306:14 
Zawidowska/Szpital5:316:15 
Esperantystów/ZEHS5:346:1915:34
Esperantystów/Transformator5:356:2015:35
Kazimierza Wielkiego/Pętla5:376:2215:37
Kazimierza Wielkiego/Apteka5:386:2315:38
Dworzec  Autobusowy/Szarych Szeregów5:436:2815:43
Kościuszki/Zamkowa5:486:3015:46
Leśna/Bema5:496:3115:47
Księginki/Stawowa5:506:3315:48
Linia komunikacyjna nr 2godz. odjazdu
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów7:20
Księginki/Stawowa7:25
Leśna/Bema7:28
Kościuszki/Zamkowa7:29
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów7:37
Parkowa7:40
Kopernika KZL7:44
Esperantystów/ZEHS7:47
Powiatowe Centrum Edukacyjne7:48
Kazimierza Wielkiego/Pętla7:50
Kazimierza Wielkiego/Apteka7:51
Kopernika KZL7:53
Podwale/Ratuszowa7:57
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów8:00
Linia komunikacyjna nr 3godz. odjazdu
Księginki/Stawowa6:40
Leśna/Bema6:42
Kościuszki/Zamkowa6:43
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów6:45
Armii Krajowej/Mickiewicza6:48
Zawidowska/Szpital6:49
Zawidowska/Szpital6:50
Esperantystów/ZEHS6:54
Esperantystów/Transformator6:56
Kazimierza Wielkiego/Pętla6:58
Kazimierza Wielkiego/Apteka6:59
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów7:05
Kolejowa/Krzyż7:10
Główna/Amper7:12
Główna/Transformator7:14
Główna/Różana sklep7:17
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów7:21
Armii Krajowej/Mickiewicza7:27
Zawidowska/Szpital7:28
Zawidowska/Szpital7:30
Esperantystów/ZEHS7:34
Esperantystów/Transformator7:36
Kazimierza Wielkiego/Pętla7:38
Kazimierza Wielkiego/Apteka7:40
Kopernika KZL7:43
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów7:48
Linia komunikacyjna nr 4godz. odjazdugodz. odjazdu
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów8:35 
Parkowa8:40 
Armii Krajowej/Mickiewicza8:45 
Esperantystów/ZEHS8:47 
Powiatowe Centrum Edukacyjne8:55 
Kazimierza Wielkiego/Pętla8:58 
Kazimierza Wielkiego/Apteka9:00 
Kopernika KZL9:02 
Podwale/Ratuszowa9:06 
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów9:0911:25
Podwale/Ratuszowa 11:30
Powiatowe Centrum Edukacyjne 11:35
Kazimierza Wielkiego/Pętla 11:38
Kazimierza Wielkiego/Apteka 11:40
Armii Krajowej/Mickiewicza 11:50
Parkowa 11:55
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów 12:00
Linia komunikacyjna nr 5 (kursuje we wtorki i piątki)godz. odjazdu
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów10:00
Kolejowa/Krzyż10:05
Główna/Amper10:06
Główna/Transformator10:08
Główna/Różana sklep10:10
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów10:15
Podwale/Ratuszowa10:21
Armii Krajowej/Mickiewicza10:23
Esperantystów/ZEHS10:24
Esperantystów/Transformator10:26
Kazimierza Wielkiego/Pętla10:27
Kazimierza Wielkiego/Apteka10:29
Kopernika KZL10:31
Podwale Ratuszowa10:35
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów10:38
Linia komunikacyjna nr 6 (kurs 31.10.2024 r., 01.11.2024 r., 02.11.2024 r.)godz. odjazdugodz. odjazdugodz. odjazdugodz. odjazdu
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów8:0010:0013:0016:00
Księginki/Stawowa8:0510:0513:0516:05
Kościuszki/Zamkowa8:1010:1013:1016:10
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów8:1510:1513:1516:15
Cmentarz8:2010:2013:2016:20
Armii Krajowej/Mickiewicza8:2510:2513:2516:25
Zawidowska/Szpital8:3010:3013:3016:30
Esperantystów/ZEHS8:3510:3513:3516:35
Esperantystów/Transformator8:3710:3713:3716:37
Kazimierza Wielkiego/Pętla8:4010:4013:4016:40
Kazimierza Wielkiego/Apteka8:4110:4113:4116:41
Cmentarz8:4710:4713:4716:47
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów8:5010:5013:5016:50
Kolejowa/Krzyż8:5510:5513:5516:55
Główna/Amper8:5710:5713:5716:57
Główna/Transformator8:5910:5913:5916:59
Główna/Różana sklep9:0011:0014:0017:00
Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów9:0511:0514:0517:05
Cmentarz9:1511:1514:1517:15

Komunikacja miejska – rozkład jazdy

Na terenie Gminy Miejskiej Lubań świadczone są usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego. Przewoźnikiem jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Leśnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Baworowo 16f, 59-820 Leśna

Zgodnie z uchwała nr L/313/2022 Rady Miasta Lubań z dnia 11 stycznia 2022 r. obowiązują następujące ceny biletów:

  1. bilet jednorazowy normalny – 3,00 zł
  2. bilet jednorazowy ulgowy – 1,50 zł
  3. za przewóz zwierząt – 3,00 zł,
  4. za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 60 x 40 x 20 cm – 3,00 zł.

Zwalnia się z opłat za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Lubań następujące osoby:

1) inwalidzi wojenni i wojskowi, po okazaniu legitymacji inwalidy wojennego lub wojskowego;

2) dzieci w wieku do 4 lat, po okazaniu dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka, bądź na podstawie oświadczenia rodziców;

3) osoby, które ukończyły 70 lat, po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek;

4) osoby niewidome wraz z przewodnikiem, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych;

5) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu ważnego przeczenia o niepełnosprawności  wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość albo ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanej przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;

6) osoby z niepełnosprawnością po okazaniu ważnego orzeczenia lub wypisu z ważnego orzeczenia albo ważnej legitymacji, wydanych przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z ważnym dowodem tożsamości, stwierdzającej jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

  1. a) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  2. b) całkowitą niezdolność do pracy,
  3. c) znaczny lub umiarkowany stopień o niepełnosprawności,
  4. d) I lub II grupę inwalidztwa;

7) opiekun, którym jest jedna osoba towarzysząca osobie wymienionej w pkt 5 lub pkt 6 w czasie podroży z tymi osobami.

Do korzystania z ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego uprawnione są następujące osoby:

1) dzieci w wieku od 4 lat do 7 lat, po okazaniu dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka, bądź na podstawie oświadczenia rodziców;

2) dzieci i młodzież – uczniowie szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, po okazaniu legitymacji szkolnej;

3) studenci do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu legitymacji studenckiej;

4) emeryci i renciści, ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują dodatek rodzinny oraz osoby uprawnione do renty socjalnej, po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty lub legitymacji upoważniającej do renty socjalnej;

5) kombatanci, po okazaniu legitymacji kombatanta wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Bilety komunikacji miejskiej na jednorazowe przejazdy są do nabycia u kierowcy.

Komunikacja Miejska kursuje przez cały rok, również w wakacje.

Obowiązujący rozkład jazdy komunikacji miejskiej znajduje się także tutaj.

Scroll to Top